0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

21

[einundzwanzig]

21

[einundzwanzig]

21

[einundzwanzig]

[είκοσι ένα]

[eíkosi éna]

42

[zweiundvierzig]

42

[zweiundvierzig]

42

[zweiundvierzig]

[σαράντα δύο]

[saránta dýo]

10

[zehn]

10

[zehn]

10

[zehn]

[δέκα]

[déka]

1

[eins]

1

[eins]

1

[eins]

[ένα]

[éna]
21
[einundzwanzig]
[είκοσι ένα]
[eíkosi éna]
42
[zweiundvierzig]
[σαράντα δύο]
[saránta dýo]
10
[zehn]
[δέκα]
[déka]
1
[eins]
[ένα]
[éna]