0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

92

[ninety-two]

92

[ninety-two]

92

[ninety-two]

[ενενήντα δύο]

[enenḗnta dýo]

29

[twenty-nine]

29

[twenty-nine]

29

[twenty-nine]

[είκοσι εννέα]

[eíkosi ennéa]

54

[fifty-four]

54

[fifty-four]

54

[fifty-four]

[πενήντα τέσσερα]

[penḗnta téssera]

59

[fifty-nine]

59

[fifty-nine]

59

[fifty-nine]

[πενήντα εννέα]

[penḗnta ennéa]
92
[ninety-two]
[ενενήντα δύο]
[enenḗnta dýo]
29
[twenty-nine]
[είκοσι εννέα]
[eíkosi ennéa]
54
[fifty-four]
[πενήντα τέσσερα]
[penḗnta téssera]
59
[fifty-nine]
[πενήντα εννέα]
[penḗnta ennéa]