0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

95

[ninety-five]

95

[ninety-five]

95

[ninety-five]

[ενενήντα πέντε]

[enenḗnta pénte]

38

[thirty-eight]

38

[thirty-eight]

38

[thirty-eight]

[τριάντα οκτώ]

[triánta oktṓ]

37

[thirty-seven]

37

[thirty-seven]

37

[thirty-seven]

[τριάντα επτά]

[triánta eptá]

61

[sixty-one]

61

[sixty-one]

61

[sixty-one]

[εξήντα ένα]

[exḗnta éna]
95
[ninety-five]
[ενενήντα πέντε]
[enenḗnta pénte]
38
[thirty-eight]
[τριάντα οκτώ]
[triánta oktṓ]
37
[thirty-seven]
[τριάντα επτά]
[triánta eptá]
61
[sixty-one]
[εξήντα ένα]
[exḗnta éna]