0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

54

[fifty-four]

54

[fifty-four]

54

[fifty-four]

[πενήντα τέσσερα]

[penḗnta téssera]

56

[fifty-six]

56

[fifty-six]

56

[fifty-six]

[πενήντα έξι]

[penḗnta éxi]

77

[seventy-seven]

77

[seventy-seven]

77

[seventy-seven]

[εβδομήντα επτά]

[ebdomḗnta eptá]

59

[fifty-nine]

59

[fifty-nine]

59

[fifty-nine]

[πενήντα εννέα]

[penḗnta ennéa]
54
[fifty-four]
[πενήντα τέσσερα]
[penḗnta téssera]
56
[fifty-six]
[πενήντα έξι]
[penḗnta éxi]
77
[seventy-seven]
[εβδομήντα επτά]
[ebdomḗnta eptá]
59
[fifty-nine]
[πενήντα εννέα]
[penḗnta ennéa]