0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

36

[tridek ses]

36

[tridek ses]

36

[tridek ses]

[τριάντα έξι]

[triánta éxi]

11

[dek unu]

11

[dek unu]

11

[dek unu]

[έντεκα]

[énteka]

89

[okdek naŭ]

89

[okdek naŭ]

89

[okdek naŭ]

[ογδόντα εννέα]

[ogdónta ennéa]

29

[dudek naŭ]

29

[dudek naŭ]

29

[dudek naŭ]

[είκοσι εννέα]

[eíkosi ennéa]
36
[tridek ses]
[τριάντα έξι]
[triánta éxi]
11
[dek unu]
[έντεκα]
[énteka]
89
[okdek naŭ]
[ογδόντα εννέα]
[ogdónta ennéa]
29
[dudek naŭ]
[είκοσι εννέα]
[eíkosi ennéa]