0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

17

[diecisiete]

17

[diecisiete]

17

[diecisiete]

[δεκαεπτά]

[dekaeptá]

64

[sesenta y cuatro]

64

[sesenta y cuatro]

64

[sesenta y cuatro]

[εξήντα τέσσερα]

[exḗnta téssera]

88

[ochenta y ocho]

88

[ochenta y ocho]

88

[ochenta y ocho]

[ογδόντα οκτώ]

[ogdónta oktṓ]

72

[setenta y dos]

72

[setenta y dos]

72

[setenta y dos]

[εβδομήντα δύο]

[ebdomḗnta dýo]
17
[diecisiete]
[δεκαεπτά]
[dekaeptá]
64
[sesenta y cuatro]
[εξήντα τέσσερα]
[exḗnta téssera]
88
[ochenta y ocho]
[ογδόντα οκτώ]
[ogdónta oktṓ]
72
[setenta y dos]
[εβδομήντα δύο]
[ebdomḗnta dýo]