0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

79

[seitsemänkymmentäyhdeksän]

79

[seitsemänkymmentäyhdeksän]

79

[seitsemänkymmentäyhdeksän]

[εβδομήντα εννέα]

[ebdomḗnta ennéa]

99

[yhdeksänkymmentäyhdeksän]

99

[yhdeksänkymmentäyhdeksän]

99

[yhdeksänkymmentäyhdeksän]

[ενενήντα εννέα]

[enenḗnta ennéa]

31

[kolmekymmentäyksi]

31

[kolmekymmentäyksi]

31

[kolmekymmentäyksi]

[τριάντα ένα]

[triánta éna]

46

[neljäkymmentäkuusi]

46

[neljäkymmentäkuusi]

46

[neljäkymmentäkuusi]

[σαράντα έξι]

[saránta éxi]
79
[seitsemänkymmentäyhdeksän]
[εβδομήντα εννέα]
[ebdomḗnta ennéa]
99
[yhdeksänkymmentäyhdeksän]
[ενενήντα εννέα]
[enenḗnta ennéa]
31
[kolmekymmentäyksi]
[τριάντα ένα]
[triánta éna]
46
[neljäkymmentäkuusi]
[σαράντα έξι]
[saránta éxi]