0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

59

[cinquante-neuf]

59

[cinquante-neuf]

59

[cinquante-neuf]

[πενήντα εννέα]

[penḗnta ennéa]

93

[quatre-vingt-treize]

93

[quatre-vingt-treize]

93

[quatre-vingt-treize]

[ενενήντα τρία]

[enenḗnta tría]

95

[quatre-vingt-quinze]

95

[quatre-vingt-quinze]

95

[quatre-vingt-quinze]

[ενενήντα πέντε]

[enenḗnta pénte]

99

[quatre-vingt-dix-neuf]

99

[quatre-vingt-dix-neuf]

99

[quatre-vingt-dix-neuf]

[ενενήντα εννέα]

[enenḗnta ennéa]
59
[cinquante-neuf]
[πενήντα εννέα]
[penḗnta ennéa]
93
[quatre-vingt-treize]
[ενενήντα τρία]
[enenḗnta tría]
95
[quatre-vingt-quinze]
[ενενήντα πέντε]
[enenḗnta pénte]
99
[quatre-vingt-dix-neuf]
[ενενήντα εννέα]
[enenḗnta ennéa]