0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

52

[cinquante-deux]

52

[cinquante-deux]

52

[cinquante-deux]

[πενήντα δύο]

[penḗnta dýo]

89

[quatre-vingt-neuf]

89

[quatre-vingt-neuf]

89

[quatre-vingt-neuf]

[ογδόντα εννέα]

[ogdónta ennéa]

93

[quatre-vingt-treize]

93

[quatre-vingt-treize]

93

[quatre-vingt-treize]

[ενενήντα τρία]

[enenḗnta tría]

77

[soixante-dix-sept]

77

[soixante-dix-sept]

77

[soixante-dix-sept]

[εβδομήντα επτά]

[ebdomḗnta eptá]
52
[cinquante-deux]
[πενήντα δύο]
[penḗnta dýo]
89
[quatre-vingt-neuf]
[ογδόντα εννέα]
[ogdónta ennéa]
93
[quatre-vingt-treize]
[ενενήντα τρία]
[enenḗnta tría]
77
[soixante-dix-sept]
[εβδομήντα επτά]
[ebdomḗnta eptá]