0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

‫97

[תשעים ושבע]‬

[tish'im w'sheva]

‫97

[תשעים ושבע]‬

[tish'im w'sheva]

‫97

[תשעים ושבע]‬

[tish'im w'sheva]

[ενενήντα επτά]

[enenḗnta eptá]

‫21

[עשרים ואחת]‬

[essrim w'axat]

‫21

[עשרים ואחת]‬

[essrim w'axat]

‫21

[עשרים ואחת]‬

[essrim w'axat]

[είκοσι ένα]

[eíkosi éna]

‫69

[שישים ותשע]‬

[shishim w'tesha]

‫69

[שישים ותשע]‬

[shishim w'tesha]

‫69

[שישים ותשע]‬

[shishim w'tesha]

[εξήντα εννέα]

[exḗnta ennéa]

‫38

[שלושים ושמונה]‬

[shloshim ushmoneh]

‫38

[שלושים ושמונה]‬

[shloshim ushmoneh]

‫38

[שלושים ושמונה]‬

[shloshim ushmoneh]

[τριάντα οκτώ]

[triánta oktṓ]
‫97
[תשעים ושבע]‬
[tish'im w'sheva]
[ενενήντα επτά]
[enenḗnta eptá]
‫21
[עשרים ואחת]‬
[essrim w'axat]
[είκοσι ένα]
[eíkosi éna]
‫69
[שישים ותשע]‬
[shishim w'tesha]
[εξήντα εννέα]
[exḗnta ennéa]
‫38
[שלושים ושמונה]‬
[shloshim ushmoneh]
[τριάντα οκτώ]
[triánta oktṓ]