0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

‫98

[תשעים ושמונה]‬

[tish'im ushmoneh]

‫98

[תשעים ושמונה]‬

[tish'im ushmoneh]

‫98

[תשעים ושמונה]‬

[tish'im ushmoneh]

[ενενήντα οκτώ]

[enenḗnta oktṓ]

‫92

[תשעים ושתיים]‬

[tish'im ushtaim]

‫92

[תשעים ושתיים]‬

[tish'im ushtaim]

‫92

[תשעים ושתיים]‬

[tish'im ushtaim]

[ενενήντα δύο]

[enenḗnta dýo]

‫57

[חמישים ושבע]‬

[xamishim w'sheva]

‫57

[חמישים ושבע]‬

[xamishim w'sheva]

‫57

[חמישים ושבע]‬

[xamishim w'sheva]

[πενήντα επτά]

[penḗnta eptá]

‫19

[תשע עשרה]‬

[tsha essreh]

‫19

[תשע עשרה]‬

[tsha essreh]

‫19

[תשע עשרה]‬

[tsha essreh]

[δεκαεννέα]

[dekaennéa]
‫98
[תשעים ושמונה]‬
[tish'im ushmoneh]
[ενενήντα οκτώ]
[enenḗnta oktṓ]
‫92
[תשעים ושתיים]‬
[tish'im ushtaim]
[ενενήντα δύο]
[enenḗnta dýo]
‫57
[חמישים ושבע]‬
[xamishim w'sheva]
[πενήντα επτά]
[penḗnta eptá]
‫19
[תשע עשרה]‬
[tsha essreh]
[δεκαεννέα]
[dekaennéa]