0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

66

[hatvanhat]

66

[hatvanhat]

66

[hatvanhat]

[εξήντα έξι]

[exḗnta éxi]

30

[harminc]

30

[harminc]

30

[harminc]

[τριάντα]

[triánta]

76

[hetvenhat]

76

[hetvenhat]

76

[hetvenhat]

[εβδομήντα έξι]

[ebdomḗnta éxi]

5

[öt]

5

[öt]

5

[öt]

[πέντε]

[pénte]
66
[hatvanhat]
[εξήντα έξι]
[exḗnta éxi]
30
[harminc]
[τριάντα]
[triánta]
76
[hetvenhat]
[εβδομήντα έξι]
[ebdomḗnta éxi]
5
[öt]
[πέντε]
[pénte]