0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

30

[tiga puluh]

30

[tiga puluh]

30

[tiga puluh]

[τριάντα]

[triánta]

62

[enam puluh dua]

62

[enam puluh dua]

62

[enam puluh dua]

[εξήντα δύο]

[exḗnta dýo]

54

[lima puluh empat]

54

[lima puluh empat]

54

[lima puluh empat]

[πενήντα τέσσερα]

[penḗnta téssera]

20

[dua puluh]

20

[dua puluh]

20

[dua puluh]

[είκοσι]

[eíkosi]
30
[tiga puluh]
[τριάντα]
[triánta]
62
[enam puluh dua]
[εξήντα δύο]
[exḗnta dýo]
54
[lima puluh empat]
[πενήντα τέσσερα]
[penḗnta téssera]
20
[dua puluh]
[είκοσι]
[eíkosi]