0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

95

[sembilan puluh lima]

95

[sembilan puluh lima]

95

[sembilan puluh lima]

[ενενήντα πέντε]

[enenḗnta pénte]

80

[delapan puluh]

80

[delapan puluh]

80

[delapan puluh]

[ογδόντα]

[ogdónta]

76

[tujuh puluh enam]

76

[tujuh puluh enam]

76

[tujuh puluh enam]

[εβδομήντα έξι]

[ebdomḗnta éxi]

85

[delapan puluh lima]

85

[delapan puluh lima]

85

[delapan puluh lima]

[ογδόντα πέντε]

[ogdónta pénte]
95
[sembilan puluh lima]
[ενενήντα πέντε]
[enenḗnta pénte]
80
[delapan puluh]
[ογδόντα]
[ogdónta]
76
[tujuh puluh enam]
[εβδομήντα έξι]
[ebdomḗnta éxi]
85
[delapan puluh lima]
[ογδόντα πέντε]
[ogdónta pénte]