0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

47

[quarantasette]

47

[quarantasette]

47

[quarantasette]

[σαράντα επτά]

[saránta eptá]

55

[cinquantacinque]

55

[cinquantacinque]

55

[cinquantacinque]

[πενήντα πέντε]

[penḗnta pénte]

33

[trentatré]

33

[trentatré]

33

[trentatré]

[τριάντα τρία]

[triánta tría]

61

[sessantuno]

61

[sessantuno]

61

[sessantuno]

[εξήντα ένα]

[exḗnta éna]
47
[quarantasette]
[σαράντα επτά]
[saránta eptá]
55
[cinquantacinque]
[πενήντα πέντε]
[penḗnta pénte]
33
[trentatré]
[τριάντα τρία]
[triánta tría]
61
[sessantuno]
[εξήντα ένα]
[exḗnta éna]