0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

92

[тоқсан екі]

[toqsan eki]

92

[тоқсан екі]

[toqsan eki]

92

[тоқсан екі]

[toqsan eki]

[ενενήντα δύο]

[enenḗnta dýo]

42

[қырық екі]

[qırıq eki]

42

[қырық екі]

[qırıq eki]

42

[қырық екі]

[qırıq eki]

[σαράντα δύο]

[saránta dýo]

52

[елу екі]

[elw eki]

52

[елу екі]

[elw eki]

52

[елу екі]

[elw eki]

[πενήντα δύο]

[penḗnta dýo]

75

[жетпіс бес]

[jetpis bes]

75

[жетпіс бес]

[jetpis bes]

75

[жетпіс бес]

[jetpis bes]

[εβδομήντα πέντε]

[ebdomḗnta pénte]
92
[тоқсан екі]
[toqsan eki]
[ενενήντα δύο]
[enenḗnta dýo]
42
[қырық екі]
[qırıq eki]
[σαράντα δύο]
[saránta dýo]
52
[елу екі]
[elw eki]
[πενήντα δύο]
[penḗnta dýo]
75
[жетпіс бес]
[jetpis bes]
[εβδομήντα πέντε]
[ebdomḗnta pénte]