0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

೮೭

[ಎಂಬತ್ತೇಳು]

[Embattēḷu]

೮೭

[ಎಂಬತ್ತೇಳು]

[Embattēḷu]

೮೭

[ಎಂಬತ್ತೇಳು]

[Embattēḷu]

[ογδόντα επτά]

[ogdónta eptá]

೩೬

[ಮೂವತ್ತಾರು]

[Mūvattāru]

೩೬

[ಮೂವತ್ತಾರು]

[Mūvattāru]

೩೬

[ಮೂವತ್ತಾರು]

[Mūvattāru]

[τριάντα έξι]

[triánta éxi]

೧೭

[ಹದಿನೇಳು]

[hadinēḷu]

೧೭

[ಹದಿನೇಳು]

[hadinēḷu]

೧೭

[ಹದಿನೇಳು]

[hadinēḷu]

[δεκαεπτά]

[dekaeptá]

೩೦

[ಮೂವತ್ತು]

[Mūvattu]

೩೦

[ಮೂವತ್ತು]

[Mūvattu]

೩೦

[ಮೂವತ್ತು]

[Mūvattu]

[τριάντα]

[triánta]
೮೭
[ಎಂಬತ್ತೇಳು]
[Embattēḷu]
[ογδόντα επτά]
[ogdónta eptá]
೩೬
[ಮೂವತ್ತಾರು]
[Mūvattāru]
[τριάντα έξι]
[triánta éxi]
೧೭
[ಹದಿನೇಳು]
[hadinēḷu]
[δεκαεπτά]
[dekaeptá]
೩೦
[ಮೂವತ್ತು]
[Mūvattu]
[τριάντα]
[triánta]