0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

42

[마흔둘]

[maheundul]

42

[마흔둘]

[maheundul]

42

[마흔둘]

[maheundul]

[σαράντα δύο]

[saránta dýo]

25

[스물 다섯]

[seumul daseos]

25

[스물 다섯]

[seumul daseos]

25

[스물 다섯]

[seumul daseos]

[είκοσι πέντε]

[eíkosi pénte]

37

[서른일곱]

[seoleun-ilgob]

37

[서른일곱]

[seoleun-ilgob]

37

[서른일곱]

[seoleun-ilgob]

[τριάντα επτά]

[triánta eptá]

63

[예순셋]

[yesunses]

63

[예순셋]

[yesunses]

63

[예순셋]

[yesunses]

[εξήντα τρία]

[exḗnta tría]
42
[마흔둘]
[maheundul]
[σαράντα δύο]
[saránta dýo]
25
[스물 다섯]
[seumul daseos]
[είκοσι πέντε]
[eíkosi pénte]
37
[서른일곱]
[seoleun-ilgob]
[τριάντα επτά]
[triánta eptá]
63
[예순셋]
[yesunses]
[εξήντα τρία]
[exḗnta tría]