0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

79

[septyniasdešimt devyni]

79

[septyniasdešimt devyni]

79

[septyniasdešimt devyni]

[εβδομήντα εννέα]

[ebdomḗnta ennéa]

44

[keturiasdešimt keturi]

44

[keturiasdešimt keturi]

44

[keturiasdešimt keturi]

[σαράντα τέσσερα]

[saránta téssera]

65

[šešiasdešimt penki]

65

[šešiasdešimt penki]

65

[šešiasdešimt penki]

[εξήντα πέντε]

[exḗnta pénte]

43

[keturiasdešimt trys]

43

[keturiasdešimt trys]

43

[keturiasdešimt trys]

[σαράντα τρία]

[saránta tría]
79
[septyniasdešimt devyni]
[εβδομήντα εννέα]
[ebdomḗnta ennéa]
44
[keturiasdešimt keturi]
[σαράντα τέσσερα]
[saránta téssera]
65
[šešiasdešimt penki]
[εξήντα πέντε]
[exḗnta pénte]
43
[keturiasdešimt trys]
[σαράντα τρία]
[saránta tría]