0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

13

[trīspadsmit]

13

[trīspadsmit]

13

[trīspadsmit]

[δεκατρία]

[dekatría]

67

[sešdesmit septiņi]

67

[sešdesmit septiņi]

67

[sešdesmit septiņi]

[εξήντα επτά]

[exḗnta eptá]

50

[piecdesmit]

50

[piecdesmit]

50

[piecdesmit]

[πενήντα]

[penḗnta]

96

[deviņdesmit seši]

96

[deviņdesmit seši]

96

[deviņdesmit seši]

[ενενήντα έξι]

[enenḗnta éxi]
13
[trīspadsmit]
[δεκατρία]
[dekatría]
67
[sešdesmit septiņi]
[εξήντα επτά]
[exḗnta eptá]
50
[piecdesmit]
[πενήντα]
[penḗnta]
96
[deviņdesmit seši]
[ενενήντα έξι]
[enenḗnta éxi]