0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

4

[четири]

[chyetiri]

4

[четири]

[chyetiri]

4

[четири]

[chyetiri]

[τέσσερα]

[téssera]

5

[пет]

[pyet]

5

[пет]

[pyet]

5

[пет]

[pyet]

[πέντε]

[pénte]

55

[педесет и пет]

[pyedyesyet i pyet]

55

[педесет и пет]

[pyedyesyet i pyet]

55

[педесет и пет]

[pyedyesyet i pyet]

[πενήντα πέντε]

[penḗnta pénte]

34

[триесет и четири]

[triyesyet i chyetiri]

34

[триесет и четири]

[triyesyet i chyetiri]

34

[триесет и четири]

[triyesyet i chyetiri]

[τριάντα τέσσερα]

[triánta téssera]
4
[четири]
[chyetiri]
[τέσσερα]
[téssera]
5
[пет]
[pyet]
[πέντε]
[pénte]
55
[педесет и пет]
[pyedyesyet i pyet]
[πενήντα πέντε]
[penḗnta pénte]
34
[триесет и четири]
[triyesyet i chyetiri]
[τριάντα τέσσερα]
[triánta téssera]