0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

७०

[सत्तर]

[Sattara]

७०

[सत्तर]

[Sattara]

७०

[सत्तर]

[Sattara]

[εβδομήντα]

[ebdomḗnta]

२४

[चोवीस]

[Cōvīsa]

२४

[चोवीस]

[Cōvīsa]

२४

[चोवीस]

[Cōvīsa]

[είκοσι τέσσερα]

[eíkosi téssera]

३७

[सदोतीस]

[Sadōtīsa]

३७

[सदोतीस]

[Sadōtīsa]

३७

[सदोतीस]

[Sadōtīsa]

[τριάντα επτά]

[triánta eptá]

९६

[शहाण्णव]

[Śahāṇṇava]

९६

[शहाण्णव]

[Śahāṇṇava]

९६

[शहाण्णव]

[Śahāṇṇava]

[ενενήντα έξι]

[enenḗnta éxi]
७०
[सत्तर]
[Sattara]
[εβδομήντα]
[ebdomḗnta]
२४
[चोवीस]
[Cōvīsa]
[είκοσι τέσσερα]
[eíkosi téssera]
३७
[सदोतीस]
[Sadōtīsa]
[τριάντα επτά]
[triánta eptá]
९६
[शहाण्णव]
[Śahāṇṇava]
[ενενήντα έξι]
[enenḗnta éxi]