0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

40

[førti]

40

[førti]

40

[førti]

[σαράντα]

[saránta]

94

[nittifire]

94

[nittifire]

94

[nittifire]

[ενενήντα τέσσερα]

[enenḗnta téssera]

52

[femtito / to og femti]

52

[femtito / to og femti]

52

[femtito / to og femti]

[πενήντα δύο]

[penḗnta dýo]

29

[tjueni]

29

[tjueni]

29

[tjueni]

[είκοσι εννέα]

[eíkosi ennéa]
40
[førti]
[σαράντα]
[saránta]
94
[nittifire]
[ενενήντα τέσσερα]
[enenḗnta téssera]
52
[femtito / to og femti]
[πενήντα δύο]
[penḗnta dýo]
29
[tjueni]
[είκοσι εννέα]
[eíkosi ennéa]