0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

9

[ni]

9

[ni]

9

[ni]

[εννέα]

[ennéa]

37

[trettisju]

37

[trettisju]

37

[trettisju]

[τριάντα επτά]

[triánta eptá]

59

[femtini]

59

[femtini]

59

[femtini]

[πενήντα εννέα]

[penḗnta ennéa]

27

[tjuesju]

27

[tjuesju]

27

[tjuesju]

[είκοσι επτά]

[eíkosi eptá]
9
[ni]
[εννέα]
[ennéa]
37
[trettisju]
[τριάντα επτά]
[triánta eptá]
59
[femtini]
[πενήντα εννέα]
[penḗnta ennéa]
27
[tjuesju]
[είκοσι επτά]
[eíkosi eptá]