0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

1

[én]

1

[én]

1

[én]

[ένα]

[éna]

70

[sytti]

70

[sytti]

70

[sytti]

[εβδομήντα]

[ebdomḗnta]

66

[sekstiseks]

66

[sekstiseks]

66

[sekstiseks]

[εξήντα έξι]

[exḗnta éxi]

86

[åttiseks]

86

[åttiseks]

86

[åttiseks]

[ογδόντα έξι]

[ogdónta éxi]
1
[én]
[ένα]
[éna]
70
[sytti]
[εβδομήντα]
[ebdomḗnta]
66
[sekstiseks]
[εξήντα έξι]
[exḗnta éxi]
86
[åttiseks]
[ογδόντα έξι]
[ogdónta éxi]