0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

78

[setenta e oito]

78

[setenta e oito]

78

[setenta e oito]

[εβδομήντα οκτώ]

[ebdomḗnta oktṓ]

60

[sessenta]

60

[sessenta]

60

[sessenta]

[εξήντα]

[exḗnta]

63

[sessenta e três]

63

[sessenta e três]

63

[sessenta e três]

[εξήντα τρία]

[exḗnta tría]

21

[vinte e um]

21

[vinte e um]

21

[vinte e um]

[είκοσι ένα]

[eíkosi éna]
78
[setenta e oito]
[εβδομήντα οκτώ]
[ebdomḗnta oktṓ]
60
[sessenta]
[εξήντα]
[exḗnta]
63
[sessenta e três]
[εξήντα τρία]
[exḗnta tría]
21
[vinte e um]
[είκοσι ένα]
[eíkosi éna]