0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

17

[dezassete]

17

[dezassete]

17

[dezassete]

[δεκαεπτά]

[dekaeptá]

87

[oitenta e sete]

87

[oitenta e sete]

87

[oitenta e sete]

[ογδόντα επτά]

[ogdónta eptá]

21

[vinte e um]

21

[vinte e um]

21

[vinte e um]

[είκοσι ένα]

[eíkosi éna]

38

[trinta e oito]

38

[trinta e oito]

38

[trinta e oito]

[τριάντα οκτώ]

[triánta oktṓ]
17
[dezassete]
[δεκαεπτά]
[dekaeptá]
87
[oitenta e sete]
[ογδόντα επτά]
[ogdónta eptá]
21
[vinte e um]
[είκοσι ένα]
[eíkosi éna]
38
[trinta e oito]
[τριάντα οκτώ]
[triánta oktṓ]