0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

83

[oitenta e três]

83

[oitenta e três]

83

[oitenta e três]

[ογδόντα τρία]

[ogdónta tría]

78

[setenta e oito]

78

[setenta e oito]

78

[setenta e oito]

[εβδομήντα οκτώ]

[ebdomḗnta oktṓ]

92

[noventa e dois]

92

[noventa e dois]

92

[noventa e dois]

[ενενήντα δύο]

[enenḗnta dýo]

65

[sessenta e cinco]

65

[sessenta e cinco]

65

[sessenta e cinco]

[εξήντα πέντε]

[exḗnta pénte]
83
[oitenta e três]
[ογδόντα τρία]
[ogdónta tría]
78
[setenta e oito]
[εβδομήντα οκτώ]
[ebdomḗnta oktṓ]
92
[noventa e dois]
[ενενήντα δύο]
[enenḗnta dýo]
65
[sessenta e cinco]
[εξήντα πέντε]
[exḗnta pénte]