0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

82

[optzeci şi doi]

82

[optzeci şi doi]

82

[optzeci şi doi]

[ογδόντα δύο]

[ogdónta dýo]

5

[cinci]

5

[cinci]

5

[cinci]

[πέντε]

[pénte]

53

[cincizeci şi trei]

53

[cincizeci şi trei]

53

[cincizeci şi trei]

[πενήντα τρία]

[penḗnta tría]

90

[nouăzeci]

90

[nouăzeci]

90

[nouăzeci]

[ενενήντα]

[enenḗnta]
82
[optzeci şi doi]
[ογδόντα δύο]
[ogdónta dýo]
5
[cinci]
[πέντε]
[pénte]
53
[cincizeci şi trei]
[πενήντα τρία]
[penḗnta tría]
90
[nouăzeci]
[ενενήντα]
[enenḗnta]