0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

58

[педесет и осам]

[pedeset i osam]

58

[педесет и осам]

[pedeset i osam]

58

[педесет и осам]

[pedeset i osam]

[πενήντα οκτώ]

[penḗnta oktṓ]

46

[четрдесет и шест]

[četrdeset i šest]

46

[четрдесет и шест]

[četrdeset i šest]

46

[четрдесет и шест]

[četrdeset i šest]

[σαράντα έξι]

[saránta éxi]

64

[шездесет и четири]

[šezdeset i četiri]

64

[шездесет и четири]

[šezdeset i četiri]

64

[шездесет и четири]

[šezdeset i četiri]

[εξήντα τέσσερα]

[exḗnta téssera]

69

[шездесет и девет]

[šezdeset i devet]

69

[шездесет и девет]

[šezdeset i devet]

69

[шездесет и девет]

[šezdeset i devet]

[εξήντα εννέα]

[exḗnta ennéa]
58
[педесет и осам]
[pedeset i osam]
[πενήντα οκτώ]
[penḗnta oktṓ]
46
[четрдесет и шест]
[četrdeset i šest]
[σαράντα έξι]
[saránta éxi]
64
[шездесет и четири]
[šezdeset i četiri]
[εξήντα τέσσερα]
[exḗnta téssera]
69
[шездесет и девет]
[šezdeset i devet]
[εξήντα εννέα]
[exḗnta ennéa]