0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

77

[седамдесет и седам]

[sedamdeset i sedam]

77

[седамдесет и седам]

[sedamdeset i sedam]

77

[седамдесет и седам]

[sedamdeset i sedam]

[εβδομήντα επτά]

[ebdomḗnta eptá]

7

[седам]

[sedam]

7

[седам]

[sedam]

7

[седам]

[sedam]

[επτά]

[eptá]

46

[четрдесет и шест]

[četrdeset i šest]

46

[четрдесет и шест]

[četrdeset i šest]

46

[четрдесет и шест]

[četrdeset i šest]

[σαράντα έξι]

[saránta éxi]

37

[тридесет и седам]

[trideset i sedam]

37

[тридесет и седам]

[trideset i sedam]

37

[тридесет и седам]

[trideset i sedam]

[τριάντα επτά]

[triánta eptá]
77
[седамдесет и седам]
[sedamdeset i sedam]
[εβδομήντα επτά]
[ebdomḗnta eptá]
7
[седам]
[sedam]
[επτά]
[eptá]
46
[четрдесет и шест]
[četrdeset i šest]
[σαράντα έξι]
[saránta éxi]
37
[тридесет и седам]
[trideset i sedam]
[τριάντα επτά]
[triánta eptá]