0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

76

[sjuttiosex]

76

[sjuttiosex]

76

[sjuttiosex]

[εβδομήντα έξι]

[ebdomḗnta éxi]

19

[nitton]

19

[nitton]

19

[nitton]

[δεκαεννέα]

[dekaennéa]

88

[åttioåtta]

88

[åttioåtta]

88

[åttioåtta]

[ογδόντα οκτώ]

[ogdónta oktṓ]

32

[trettiotvå]

32

[trettiotvå]

32

[trettiotvå]

[τριάντα δύο]

[triánta dýo]
76
[sjuttiosex]
[εβδομήντα έξι]
[ebdomḗnta éxi]
19
[nitton]
[δεκαεννέα]
[dekaennéa]
88
[åttioåtta]
[ογδόντα οκτώ]
[ogdónta oktṓ]
32
[trettiotvå]
[τριάντα δύο]
[triánta dýo]