0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

23

[ยี่สิบสาม]

23

[ยี่สิบสาม]

23

[ยี่สิบสาม]

[είκοσι τρία]

[eíkosi tría]

29

[ยี่สิบเก้า]

29

[ยี่สิบเก้า]

29

[ยี่สิบเก้า]

[είκοσι εννέα]

[eíkosi ennéa]

58

[ห้าสิบแปด]

58

[ห้าสิบแปด]

58

[ห้าสิบแปด]

[πενήντα οκτώ]

[penḗnta oktṓ]

64

[หกสิบสี่]

64

[หกสิบสี่]

64

[หกสิบสี่]

[εξήντα τέσσερα]

[exḗnta téssera]
23
[ยี่สิบสาม]
[είκοσι τρία]
[eíkosi tría]
29
[ยี่สิบเก้า]
[είκοσι εννέα]
[eíkosi ennéa]
58
[ห้าสิบแปด]
[πενήντα οκτώ]
[penḗnta oktṓ]
64
[หกสิบสี่]
[εξήντα τέσσερα]
[exḗnta téssera]