0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

92

[ተስዓንክልተን]

[tesi‘anikiliteni]

92

[ተስዓንክልተን]

[tesi‘anikiliteni]

92

[ተስዓንክልተን]

[tesi‘anikiliteni]

[ενενήντα δύο]

[enenḗnta dýo]

36

[ሰላሳንሽዱሽተን]

[selasanishidushiteni]

36

[ሰላሳንሽዱሽተን]

[selasanishidushiteni]

36

[ሰላሳንሽዱሽተን]

[selasanishidushiteni]

[τριάντα έξι]

[triánta éxi]

41

[ኣርብዓንሓደን]

[aribi‘aniḥadeni]

41

[ኣርብዓንሓደን]

[aribi‘aniḥadeni]

41

[ኣርብዓንሓደን]

[aribi‘aniḥadeni]

[σαράντα ένα]

[saránta éna]

53

[ሓምሳንሰለስተን]

[ḥamisaniselesiteni]

53

[ሓምሳንሰለስተን]

[ḥamisaniselesiteni]

53

[ሓምሳንሰለስተን]

[ḥamisaniselesiteni]

[πενήντα τρία]

[penḗnta tría]
92
[ተስዓንክልተን]
[tesi‘anikiliteni]
[ενενήντα δύο]
[enenḗnta dýo]
36
[ሰላሳንሽዱሽተን]
[selasanishidushiteni]
[τριάντα έξι]
[triánta éxi]
41
[ኣርብዓንሓደን]
[aribi‘aniḥadeni]
[σαράντα ένα]
[saránta éna]
53
[ሓምሳንሰለስተን]
[ḥamisaniselesiteni]
[πενήντα τρία]
[penḗnta tría]