0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

7

[yedi]

7

[yedi]

7

[yedi]

[επτά]

[eptá]

18

[on sekiz]

18

[on sekiz]

18

[on sekiz]

[δεκαοκτώ]

[dekaoktṓ]

100

[yüz]

100

[yüz]

100

[yüz]

[εκατό]

[ekató]

16

[on altı]

16

[on altı]

16

[on altı]

[δεκαέξι]

[dekaéxi]
7
[yedi]
[επτά]
[eptá]
18
[on sekiz]
[δεκαοκτώ]
[dekaoktṓ]
100
[yüz]
[εκατό]
[ekató]
16
[on altı]
[δεκαέξι]
[dekaéxi]