0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

57

[elli yedi]

57

[elli yedi]

57

[elli yedi]

[πενήντα επτά]

[penḗnta eptá]

70

[yetmiş]

70

[yetmiş]

70

[yetmiş]

[εβδομήντα]

[ebdomḗnta]

63

[altmış üç]

63

[altmış üç]

63

[altmış üç]

[εξήντα τρία]

[exḗnta tría]

41

[kırk bir]

41

[kırk bir]

41

[kırk bir]

[σαράντα ένα]

[saránta éna]
57
[elli yedi]
[πενήντα επτά]
[penḗnta eptá]
70
[yetmiş]
[εβδομήντα]
[ebdomḗnta]
63
[altmış üç]
[εξήντα τρία]
[exḗnta tría]
41
[kırk bir]
[σαράντα ένα]
[saránta éna]