0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

66

[шістдесят шість]

[shistdesyat shistʹ]

66

[шістдесят шість]

[shistdesyat shistʹ]

66

[шістдесят шість]

[shistdesyat shistʹ]

[εξήντα έξι]

[exḗnta éxi]

29

[двадцять дев’ять]

[dvadtsyatʹ devʺyatʹ]

29

[двадцять дев’ять]

[dvadtsyatʹ devʺyatʹ]

29

[двадцять дев’ять]

[dvadtsyatʹ devʺyatʹ]

[είκοσι εννέα]

[eíkosi ennéa]

1

[один]

[odyn]

1

[один]

[odyn]

1

[один]

[odyn]

[ένα]

[éna]

74

[сімдесят чотири]

[simdesyat chotyry]

74

[сімдесят чотири]

[simdesyat chotyry]

74

[сімдесят чотири]

[simdesyat chotyry]

[εβδομήντα τέσσερα]

[ebdomḗnta téssera]
66
[шістдесят шість]
[shistdesyat shistʹ]
[εξήντα έξι]
[exḗnta éxi]
29
[двадцять дев’ять]
[dvadtsyatʹ devʺyatʹ]
[είκοσι εννέα]
[eíkosi ennéa]
1
[один]
[odyn]
[ένα]
[éna]
74
[сімдесят чотири]
[simdesyat chotyry]
[εβδομήντα τέσσερα]
[ebdomḗnta téssera]