0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

‫69

[انہتّر]‬

‫69

[انہتّر]‬

‫69

[انہتّر]‬

[εξήντα εννέα]

[exḗnta ennéa]

‫91

[اکیانوے]‬

‫91

[اکیانوے]‬

‫91

[اکیانوے]‬

[ενενήντα ένα]

[enenḗnta éna]

‫22

[بایس]‬

‫22

[بایس]‬

‫22

[بایس]‬

[είκοσι δύο]

[eíkosi dýo]

‫72

[بہتّر]‬

‫72

[بہتّر]‬

‫72

[بہتّر]‬

[εβδομήντα δύο]

[ebdomḗnta dýo]
‫69
[انہتّر]‬
[εξήντα εννέα]
[exḗnta ennéa]
‫91
[اکیانوے]‬
[ενενήντα ένα]
[enenḗnta éna]
‫22
[بایس]‬
[είκοσι δύο]
[eíkosi dýo]
‫72
[بہتّر]‬
[εβδομήντα δύο]
[ebdomḗnta dýo]