0

0

Listening test. Hear the voice first:   

58

[pięćdziesiąt osiem]

58

[pięćdziesiąt osiem]

58

[pięćdziesiąt osiem]

[fifty-eight]

95

[dziewięćdziesiąt pięć]

95

[dziewięćdziesiąt pięć]

95

[dziewięćdziesiąt pięć]

[ninety-five]

31

[trzydzieści jeden]

31

[trzydzieści jeden]

31

[trzydzieści jeden]

[thirty-one]

100

[sto]

100

[sto]

100

[sto]

[one hundred]

58
[pięćdziesiąt osiem]
[fifty-eight]
95
[dziewięćdziesiąt pięć]
[ninety-five]
31
[trzydzieści jeden]
[thirty-one]
100
[sto]
[one hundred]