0

0

Kuulamise katse. Kuulake esmalt heli:   

9

[deväť]

9

[deväť]

9

[deväť]

[üheksa]

43

[štyridsaťtri]

43

[štyridsaťtri]

43

[štyridsaťtri]

[nelikümmend kolm]

98

[deväťdesiatosem]

98

[deväťdesiatosem]

98

[deväťdesiatosem]

[üheksakümmend kaheksa]

22

[dvadsaťdva]

22

[dvadsaťdva]

22

[dvadsaťdva]

[kakskümmend kaks]

9
[deväť]
[üheksa]
43
[štyridsaťtri]
[nelikümmend kolm]
98
[deväťdesiatosem]
[üheksakümmend kaheksa]
22
[dvadsaťdva]
[kakskümmend kaks]