0

0

Kuulamise katse. Kuulake esmalt heli:   

66

[altmış altı]

66

[altmış altı]

66

[altmış altı]

[kuuskümmend kuus]

38

[otuz sekiz]

38

[otuz sekiz]

38

[otuz sekiz]

[kolmkümmend kaheksa]

24

[yirmi dört]

24

[yirmi dört]

24

[yirmi dört]

[kakskümmend neli]

100

[yüz]

100

[yüz]

100

[yüz]

[sada]

66
[altmış altı]
[kuuskümmend kuus]
38
[otuz sekiz]
[kolmkümmend kaheksa]
24
[yirmi dört]
[kakskümmend neli]
100
[yüz]
[sada]