0

0

تست شنیداری   

22

[двадцать два]

[dvadtsatʹ dva]

22

[двадцать два]

[dvadtsatʹ dva]

22

[двадцать два]

[dvadtsatʹ dva]

[بیست و دو]‬

[bist-o-do]

10

[десять]

[desyatʹ]

10

[десять]

[desyatʹ]

10

[десять]

[desyatʹ]

[ده]‬

[dah]

15

[пятнадцать]

[pyatnadtsatʹ]

15

[пятнадцать]

[pyatnadtsatʹ]

15

[пятнадцать]

[pyatnadtsatʹ]

[پانزده]‬

[pânz-dah]

94

[девяносто четыре]

[devyanosto chetyre]

94

[девяносто четыре]

[devyanosto chetyre]

94

[девяносто четыре]

[devyanosto chetyre]

[نود و چهار]‬

[navad-o-cha-hâr]
22
[двадцать два]
[dvadtsatʹ dva]
[بیست و دو]‬
[bist-o-do]
10
[десять]
[desyatʹ]
[ده]‬
[dah]
15
[пятнадцать]
[pyatnadtsatʹ]
[پانزده]‬
[pânz-dah]
94
[девяносто четыре]
[devyanosto chetyre]
[نود و چهار]‬
[navad-o-cha-hâr]