0

0

تست شنیداری   

‫88

[اٹھاسی]‬

‫88

[اٹھاسی]‬

‫88

[اٹھاسی]‬

[هشتاد و هشت]‬

[hashtâd-o-hasht]

‫2

[دو]‬

‫2

[دو]‬

‫2

[دو]‬

[دو]‬

[do]

‫10

[دس]‬

‫10

[دس]‬

‫10

[دس]‬

[ده]‬

[dah]

‫97

[ستانوے]‬

‫97

[ستانوے]‬

‫97

[ستانوے]‬

[نود و هفت]‬

[navad-o-haft]
‫88
[اٹھاسی]‬
[هشتاد و هشت]‬
[hashtâd-o-hasht]
‫2
[دو]‬
[دو]‬
[do]
‫10
[دس]‬
[ده]‬
[dah]
‫97
[ستانوے]‬
[نود و هفت]‬
[navad-o-haft]