0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

57

[ሃምሣ ሰባት]

[hamiša sebati]

57

[ሃምሣ ሰባት]

[hamiša sebati]

57

[ሃምሣ ሰባት]

[hamiša sebati]

[חמישים ושבע]‬

[xamishim w'sheva]

78

[ሰባ ስምንት]

[seba siminiti]

78

[ሰባ ስምንት]

[seba siminiti]

78

[ሰባ ስምንት]

[seba siminiti]

[שבעים ושמונה]‬

[shiv'im ushmoneh]

46

[አርባ ስድስት]

[āriba sidisiti]

46

[አርባ ስድስት]

[āriba sidisiti]

46

[አርባ ስድስት]

[āriba sidisiti]

[ארבעים ושש]‬

[arba'im w'shesh]

34

[ሰላሣ አራት]

[selaša ārati]

34

[ሰላሣ አራት]

[selaša ārati]

34

[ሰላሣ አራት]

[selaša ārati]

[שלושים וארבע]‬

[shloshim w'arba]
57
[ሃምሣ ሰባት]
[hamiša sebati]
[חמישים ושבע]‬
[xamishim w'sheva]
78
[ሰባ ስምንት]
[seba siminiti]
[שבעים ושמונה]‬
[shiv'im ushmoneh]
46
[አርባ ስድስት]
[āriba sidisiti]
[ארבעים ושש]‬
[arba'im w'shesh]
34
[ሰላሣ አራት]
[selaša ārati]
[שלושים וארבע]‬
[shloshim w'arba]