0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

35

[ሰላሣ አምስት]

[selaša āmisiti]

35

[ሰላሣ አምስት]

[selaša āmisiti]

35

[ሰላሣ አምስት]

[selaša āmisiti]

[שלושים וחמש]‬

[shloshim w'xamesh]

14

[አስራ አራት]

[āsira ārati]

14

[አስራ አራት]

[āsira ārati]

14

[አስራ አራት]

[āsira ārati]

[ארבע עשרה]‬

[arba essreh]

45

[አርባ አምስት]

[āriba āmisiti]

45

[አርባ አምስት]

[āriba āmisiti]

45

[አርባ አምስት]

[āriba āmisiti]

[ארבעים וחמש]‬

[arba'im w'xamesh]

24

[ሃያ አራት]

[haya ārati]

24

[ሃያ አራት]

[haya ārati]

24

[ሃያ አራት]

[haya ārati]

[עשרים וארבע]‬

[essrim w'arva]
35
[ሰላሣ አምስት]
[selaša āmisiti]
[שלושים וחמש]‬
[shloshim w'xamesh]
14
[አስራ አራት]
[āsira ārati]
[ארבע עשרה]‬
[arba essreh]
45
[አርባ አምስት]
[āriba āmisiti]
[ארבעים וחמש]‬
[arba'im w'xamesh]
24
[ሃያ አራት]
[haya ārati]
[עשרים וארבע]‬
[essrim w'arva]