0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

‫23

[ثلاثة وعشرون]‬

[thlathat waeashrun]

‫23

[ثلاثة وعشرون]‬

[thlathat waeashrun]

‫23

[ثلاثة وعشرون]‬

[thlathat waeashrun]

[עשרים ושלוש]‬

[essrim w'shalosh]

‫83

[ثلاثة وثمانون]‬

[thlathat wathamanun]

‫83

[ثلاثة وثمانون]‬

[thlathat wathamanun]

‫83

[ثلاثة وثمانون]‬

[thlathat wathamanun]

[שמונים ושלוש]‬

[shmonim w'shalosh]

‫44

[أربعة وأربعون]‬

[arabeat wa'arbaeuna]

‫44

[أربعة وأربعون]‬

[arabeat wa'arbaeuna]

‫44

[أربعة وأربعون]‬

[arabeat wa'arbaeuna]

[ארבעים וארבע]‬

[arba'im w'arba]

‫55

[خمسة وخمسون]‬

[khmasat wakhamsuna]

‫55

[خمسة وخمسون]‬

[khmasat wakhamsuna]

‫55

[خمسة وخمسون]‬

[khmasat wakhamsuna]

[חמישים וחמש]‬

[xamishim w'xamesh]
‫23
[ثلاثة وعشرون]‬
[thlathat waeashrun]
[עשרים ושלוש]‬
[essrim w'shalosh]
‫83
[ثلاثة وثمانون]‬
[thlathat wathamanun]
[שמונים ושלוש]‬
[shmonim w'shalosh]
‫44
[أربعة وأربعون]‬
[arabeat wa'arbaeuna]
[ארבעים וארבע]‬
[arba'im w'arba]
‫55
[خمسة وخمسون]‬
[khmasat wakhamsuna]
[חמישים וחמש]‬
[xamishim w'xamesh]