0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

‫32

[إثنان وثلاثون]‬

['iithnan wathalathuna]

‫32

[إثنان وثلاثون]‬

['iithnan wathalathuna]

‫32

[إثنان وثلاثون]‬

['iithnan wathalathuna]

[שלושים ושתיים]‬

[shloshim ushtaim]

‫94

[أربعة وتسعون]‬

[arabeat wataseun]

‫94

[أربعة وتسعون]‬

[arabeat wataseun]

‫94

[أربعة وتسعون]‬

[arabeat wataseun]

[תשעים וארבע]‬

[tish'im w'arba]

‫83

[ثلاثة وثمانون]‬

[thlathat wathamanun]

‫83

[ثلاثة وثمانون]‬

[thlathat wathamanun]

‫83

[ثلاثة وثمانون]‬

[thlathat wathamanun]

[שמונים ושלוש]‬

[shmonim w'shalosh]

‫6

[ستة]‬

[st]

‫6

[ستة]‬

[st]

‫6

[ستة]‬

[st]

[שש]‬

[shesh]
‫32
[إثنان وثلاثون]‬
['iithnan wathalathuna]
[שלושים ושתיים]‬
[shloshim ushtaim]
‫94
[أربعة وتسعون]‬
[arabeat wataseun]
[תשעים וארבע]‬
[tish'im w'arba]
‫83
[ثلاثة وثمانون]‬
[thlathat wathamanun]
[שמונים ושלוש]‬
[shmonim w'shalosh]
‫6
[ستة]‬
[st]
[שש]‬
[shesh]