0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

31

[трыццаць адзін]

[trytstsats’ adzіn]

31

[трыццаць адзін]

[trytstsats’ adzіn]

31

[трыццаць адзін]

[trytstsats’ adzіn]

[שלושים ואחת]‬

[shlossim w'axat]

4

[чатыры]

[chatyry]

4

[чатыры]

[chatyry]

4

[чатыры]

[chatyry]

[ארבע]‬

[arba]

10

[Дзесяць]

[Dzesyats’]

10

[Дзесяць]

[Dzesyats’]

10

[Дзесяць]

[Dzesyats’]

[עשר]‬

[esser]

36

[трыццаць шэсць]

[trytstsats’ shests’]

36

[трыццаць шэсць]

[trytstsats’ shests’]

36

[трыццаць шэсць]

[trytstsats’ shests’]

[שלושים ושש]‬

[shloshim w'shesh]
31
[трыццаць адзін]
[trytstsats’ adzіn]
[שלושים ואחת]‬
[shlossim w'axat]
4
[чатыры]
[chatyry]
[ארבע]‬
[arba]
10
[Дзесяць]
[Dzesyats’]
[עשר]‬
[esser]
36
[трыццаць шэсць]
[trytstsats’ shests’]
[שלושים ושש]‬
[shloshim w'shesh]