0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

৫৫

[পঞ্চান্ন]

[Pañcānna]

৫৫

[পঞ্চান্ন]

[Pañcānna]

৫৫

[পঞ্চান্ন]

[Pañcānna]

[חמישים וחמש]‬

[xamishim w'xamesh]

৮৯

[ঊননব্বই]

[ūnanabba'i]

৮৯

[ঊননব্বই]

[ūnanabba'i]

৮৯

[ঊননব্বই]

[ūnanabba'i]

[שמונים ותשע]‬

[shmonim w'tesha]

৫৬

[ছাপ্পান্ন]

[chāppānna]

৫৬

[ছাপ্পান্ন]

[chāppānna]

৫৬

[ছাপ্পান্ন]

[chāppānna]

[חמישים ושש]‬

[xamishim w'shesh]

৮৭

[সাতাশি]

[Sātāśi]

৮৭

[সাতাশি]

[Sātāśi]

৮৭

[সাতাশি]

[Sātāśi]

[שמונים ושבע]‬

[shmonim w'sheva]
৫৫
[পঞ্চান্ন]
[Pañcānna]
[חמישים וחמש]‬
[xamishim w'xamesh]
৮৯
[ঊননব্বই]
[ūnanabba'i]
[שמונים ותשע]‬
[shmonim w'tesha]
৫৬
[ছাপ্পান্ন]
[chāppānna]
[חמישים ושש]‬
[xamishim w'shesh]
৮৭
[সাতাশি]
[Sātāśi]
[שמונים ושבע]‬
[shmonim w'sheva]