0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

৩২

[বত্রিশ]

[batriśa]

৩২

[বত্রিশ]

[batriśa]

৩২

[বত্রিশ]

[batriśa]

[שלושים ושתיים]‬

[shloshim ushtaim]

১৭

[সতেরো]

[satērō]

১৭

[সতেরো]

[satērō]

১৭

[সতেরো]

[satērō]

[שבע עשרה]‬

[shva essreh]

৯৫

[পঁচানব্বই]

[pam̐cānabba'i]

৯৫

[পঁচানব্বই]

[pam̐cānabba'i]

৯৫

[পঁচানব্বই]

[pam̐cānabba'i]

[תשעים וחמש]‬

[tish'im w'xamesh]

৯২

[বিরানব্বই]

[birānabba'i]

৯২

[বিরানব্বই]

[birānabba'i]

৯২

[বিরানব্বই]

[birānabba'i]

[תשעים ושתיים]‬

[tish'im ushtaim]
৩২
[বত্রিশ]
[batriśa]
[שלושים ושתיים]‬
[shloshim ushtaim]
১৭
[সতেরো]
[satērō]
[שבע עשרה]‬
[shva essreh]
৯৫
[পঁচানব্বই]
[pam̐cānabba'i]
[תשעים וחמש]‬
[tish'im w'xamesh]
৯২
[বিরানব্বই]
[birānabba'i]
[תשעים ושתיים]‬
[tish'im ushtaim]