0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

85

[osamdeset i pet]

85

[osamdeset i pet]

85

[osamdeset i pet]

[שמונים וחמש]‬

[shmonim w'xamesh]

12

[dvanaest]

12

[dvanaest]

12

[dvanaest]

[שתים עשרה]‬

[shteym essreh]

47

[četrdeset i sedam]

47

[četrdeset i sedam]

47

[četrdeset i sedam]

[ארבעים ושבע]‬

[arba'im w'sheva]

80

[osamdeset]

80

[osamdeset]

80

[osamdeset]

[שמונים]‬

[shmonim]
85
[osamdeset i pet]
[שמונים וחמש]‬
[shmonim w'xamesh]
12
[dvanaest]
[שתים עשרה]‬
[shteym essreh]
47
[četrdeset i sedam]
[ארבעים ושבע]‬
[arba'im w'sheva]
80
[osamdeset]
[שמונים]‬
[shmonim]