0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

68

[šezdeset i osam]

68

[šezdeset i osam]

68

[šezdeset i osam]

[שישים ושמונה]‬

[shishim ushmoneh]

3

[tri]

3

[tri]

3

[tri]

[שלוש]‬

[shalosh]

99

[devedeset i devet]

99

[devedeset i devet]

99

[devedeset i devet]

[תשעים ותשע]‬

[tish'im w'tesha]

22

[dvadeset i dva]

22

[dvadeset i dva]

22

[dvadeset i dva]

[עשרים ושתיים]‬

[essrim ushtaim]
68
[šezdeset i osam]
[שישים ושמונה]‬
[shishim ushmoneh]
3
[tri]
[שלוש]‬
[shalosh]
99
[devedeset i devet]
[תשעים ותשע]‬
[tish'im w'tesha]
22
[dvadeset i dva]
[עשרים ושתיים]‬
[essrim ushtaim]