0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

34

[trenta-quatre]

34

[trenta-quatre]

34

[trenta-quatre]

[שלושים וארבע]‬

[shloshim w'arba]

87

[vuitanta-set]

87

[vuitanta-set]

87

[vuitanta-set]

[שמונים ושבע]‬

[shmonim w'sheva]

88

[vuitanta-vuit]

88

[vuitanta-vuit]

88

[vuitanta-vuit]

[שמונים ושמונה]‬

[shmonim ushmoneh]

100

[per cent]

100

[per cent]

100

[per cent]

[מאה]‬

[me'ah]
34
[trenta-quatre]
[שלושים וארבע]‬
[shloshim w'arba]
87
[vuitanta-set]
[שמונים ושבע]‬
[shmonim w'sheva]
88
[vuitanta-vuit]
[שמונים ושמונה]‬
[shmonim ushmoneh]
100
[per cent]
[מאה]‬
[me'ah]