0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

30

[třicet]

30

[třicet]

30

[třicet]

[שלושים]‬

[shloshim]

90

[devadesát]

90

[devadesát]

90

[devadesát]

[תשעים]‬

[tish'im]

84

[osmdesát čtyři]

84

[osmdesát čtyři]

84

[osmdesát čtyři]

[שמונים וארבע]‬

[shmonim w'arba]

47

[čtyřicet sedm]

47

[čtyřicet sedm]

47

[čtyřicet sedm]

[ארבעים ושבע]‬

[arba'im w'sheva]
30
[třicet]
[שלושים]‬
[shloshim]
90
[devadesát]
[תשעים]‬
[tish'im]
84
[osmdesát čtyři]
[שמונים וארבע]‬
[shmonim w'arba]
47
[čtyřicet sedm]
[ארבעים ושבע]‬
[arba'im w'sheva]