0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

77

[sedmdesát sedm]

77

[sedmdesát sedm]

77

[sedmdesát sedm]

[שבעים ושבע]‬

[shiv'im w'sheva]

52

[padesát dva]

52

[padesát dva]

52

[padesát dva]

[חמישים ושתיים]‬

[xamishim ushtaim]

76

[sedmdesát šest]

76

[sedmdesát šest]

76

[sedmdesát šest]

[שבעים ושש]‬

[shiv'im w'shesh]

20

[dvacet]

20

[dvacet]

20

[dvacet]

[עשרים]‬

[essrim]
77
[sedmdesát sedm]
[שבעים ושבע]‬
[shiv'im w'sheva]
52
[padesát dva]
[חמישים ושתיים]‬
[xamishim ushtaim]
76
[sedmdesát šest]
[שבעים ושש]‬
[shiv'im w'shesh]
20
[dvacet]
[עשרים]‬
[essrim]