0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

76

[seksoghalvfjerds]

76

[seksoghalvfjerds]

76

[seksoghalvfjerds]

[שבעים ושש]‬

[shiv'im w'shesh]

28

[otteogtyve]

28

[otteogtyve]

28

[otteogtyve]

[עשרים ושמונה]‬

[essrim ushmoneh]

78

[otteoghalvfjerds]

78

[otteoghalvfjerds]

78

[otteoghalvfjerds]

[שבעים ושמונה]‬

[shiv'im ushmoneh]

5

[fem]

5

[fem]

5

[fem]

[חמש]‬

[xamesh]
76
[seksoghalvfjerds]
[שבעים ושש]‬
[shiv'im w'shesh]
28
[otteogtyve]
[עשרים ושמונה]‬
[essrim ushmoneh]
78
[otteoghalvfjerds]
[שבעים ושמונה]‬
[shiv'im ushmoneh]
5
[fem]
[חמש]‬
[xamesh]