0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

84

[fireogfirs]

84

[fireogfirs]

84

[fireogfirs]

[שמונים וארבע]‬

[shmonim w'arba]

57

[syvoghalvtreds]

57

[syvoghalvtreds]

57

[syvoghalvtreds]

[חמישים ושבע]‬

[xamishim w'sheva]

14

[fjorten]

14

[fjorten]

14

[fjorten]

[ארבע עשרה]‬

[arba essreh]

81

[enogfirs]

81

[enogfirs]

81

[enogfirs]

[שמונים ואחת]‬

[shmonim w'axat]
84
[fireogfirs]
[שמונים וארבע]‬
[shmonim w'arba]
57
[syvoghalvtreds]
[חמישים ושבע]‬
[xamishim w'sheva]
14
[fjorten]
[ארבע עשרה]‬
[arba essreh]
81
[enogfirs]
[שמונים ואחת]‬
[shmonim w'axat]