0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

83

[dreiundachtzig]

83

[dreiundachtzig]

83

[dreiundachtzig]

[שמונים ושלוש]‬

[shmonim w'shalosh]

82

[zweiundachtzig]

82

[zweiundachtzig]

82

[zweiundachtzig]

[שמונים ושתיים]‬

[shmonim ushtaym]

25

[fünfundzwanzig]

25

[fünfundzwanzig]

25

[fünfundzwanzig]

[עשרים וחמש]‬

[essrim w'xamesh]

77

[siebenundsiebzig]

77

[siebenundsiebzig]

77

[siebenundsiebzig]

[שבעים ושבע]‬

[shiv'im w'sheva]
83
[dreiundachtzig]
[שמונים ושלוש]‬
[shmonim w'shalosh]
82
[zweiundachtzig]
[שמונים ושתיים]‬
[shmonim ushtaym]
25
[fünfundzwanzig]
[עשרים וחמש]‬
[essrim w'xamesh]
77
[siebenundsiebzig]
[שבעים ושבע]‬
[shiv'im w'sheva]