0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

97

[ninety-seven]

97

[ninety-seven]

97

[ninety-seven]

[תשעים ושבע]‬

[tish'im w'sheva]

92

[ninety-two]

92

[ninety-two]

92

[ninety-two]

[תשעים ושתיים]‬

[tish'im ushtaim]

99

[ninety-nine]

99

[ninety-nine]

99

[ninety-nine]

[תשעים ותשע]‬

[tish'im w'tesha]

12

[twelve]

12

[twelve]

12

[twelve]

[שתים עשרה]‬

[shteym essreh]
97
[ninety-seven]
[תשעים ושבע]‬
[tish'im w'sheva]
92
[ninety-two]
[תשעים ושתיים]‬
[tish'im ushtaim]
99
[ninety-nine]
[תשעים ותשע]‬
[tish'im w'tesha]
12
[twelve]
[שתים עשרה]‬
[shteym essreh]