0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

91

[ninety-one]

91

[ninety-one]

91

[ninety-one]

[תשעים ואחת]‬

[tish'im w'axat]

67

[sixty-seven]

67

[sixty-seven]

67

[sixty-seven]

[שישים ושבע]‬

[shishim w'sheva]

22

[twenty-two]

22

[twenty-two]

22

[twenty-two]

[עשרים ושתיים]‬

[essrim ushtaim]

38

[thirty-eight]

38

[thirty-eight]

38

[thirty-eight]

[שלושים ושמונה]‬

[shloshim ushmoneh]
91
[ninety-one]
[תשעים ואחת]‬
[tish'im w'axat]
67
[sixty-seven]
[שישים ושבע]‬
[shishim w'sheva]
22
[twenty-two]
[עשרים ושתיים]‬
[essrim ushtaim]
38
[thirty-eight]
[שלושים ושמונה]‬
[shloshim ushmoneh]