0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

55

[fifty-five]

55

[fifty-five]

55

[fifty-five]

[חמישים וחמש]‬

[xamishim w'xamesh]

48

[forty-eight]

48

[forty-eight]

48

[forty-eight]

[ארבעים ושמונה]‬

[arba'im ushmoneh]

4

[four]

4

[four]

4

[four]

[ארבע]‬

[arba]

69

[sixty-nine]

69

[sixty-nine]

69

[sixty-nine]

[שישים ותשע]‬

[shishim w'tesha]
55
[fifty-five]
[חמישים וחמש]‬
[xamishim w'xamesh]
48
[forty-eight]
[ארבעים ושמונה]‬
[arba'im ushmoneh]
4
[four]
[ארבע]‬
[arba]
69
[sixty-nine]
[שישים ותשע]‬
[shishim w'tesha]