0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

39

[treinta y nueve]

39

[treinta y nueve]

39

[treinta y nueve]

[שלושים ותשע]‬

[shloshim w'tesha]

37

[treinta y siete]

37

[treinta y siete]

37

[treinta y siete]

[שלושים ושבע]‬

[shlossim w'sheva]

69

[sesenta y nueve]

69

[sesenta y nueve]

69

[sesenta y nueve]

[שישים ותשע]‬

[shishim w'tesha]

83

[ochenta y tres]

83

[ochenta y tres]

83

[ochenta y tres]

[שמונים ושלוש]‬

[shmonim w'shalosh]
39
[treinta y nueve]
[שלושים ותשע]‬
[shloshim w'tesha]
37
[treinta y siete]
[שלושים ושבע]‬
[shlossim w'sheva]
69
[sesenta y nueve]
[שישים ותשע]‬
[shishim w'tesha]
83
[ochenta y tres]
[שמונים ושלוש]‬
[shmonim w'shalosh]