0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

11

[once]

11

[once]

11

[once]

[אחת עשרה]‬

[axat essreh]

87

[ochenta y siete]

87

[ochenta y siete]

87

[ochenta y siete]

[שמונים ושבע]‬

[shmonim w'sheva]

13

[trece]

13

[trece]

13

[trece]

[שלוש עשרה]‬

[shlosh essreh]

16

[dieciséis]

16

[dieciséis]

16

[dieciséis]

[שש עשרה]‬

[shesh essreh]
11
[once]
[אחת עשרה]‬
[axat essreh]
87
[ochenta y siete]
[שמונים ושבע]‬
[shmonim w'sheva]
13
[trece]
[שלוש עשרה]‬
[shlosh essreh]
16
[dieciséis]
[שש עשרה]‬
[shesh essreh]