0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

18

[kaheksateist]

18

[kaheksateist]

18

[kaheksateist]

[שמונה עשרה]‬

[shmoneh essreh]

34

[kolmkümmend neli]

34

[kolmkümmend neli]

34

[kolmkümmend neli]

[שלושים וארבע]‬

[shloshim w'arba]

82

[kaheksakümmend kaks]

82

[kaheksakümmend kaks]

82

[kaheksakümmend kaks]

[שמונים ושתיים]‬

[shmonim ushtaym]

67

[kuuskümmend seitse]

67

[kuuskümmend seitse]

67

[kuuskümmend seitse]

[שישים ושבע]‬

[shishim w'sheva]
18
[kaheksateist]
[שמונה עשרה]‬
[shmoneh essreh]
34
[kolmkümmend neli]
[שלושים וארבע]‬
[shloshim w'arba]
82
[kaheksakümmend kaks]
[שמונים ושתיים]‬
[shmonim ushtaym]
67
[kuuskümmend seitse]
[שישים ושבע]‬
[shishim w'sheva]