0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

92

[üheksakümmend kaks]

92

[üheksakümmend kaks]

92

[üheksakümmend kaks]

[תשעים ושתיים]‬

[tish'im ushtaim]

76

[seitsekümmend kuus]

76

[seitsekümmend kuus]

76

[seitsekümmend kuus]

[שבעים ושש]‬

[shiv'im w'shesh]

91

[üheksakümmend üks]

91

[üheksakümmend üks]

91

[üheksakümmend üks]

[תשעים ואחת]‬

[tish'im w'axat]

58

[viiskümmend kaheksa]

58

[viiskümmend kaheksa]

58

[viiskümmend kaheksa]

[חמישים ושמונה]‬

[xamishim ushmoneh]
92
[üheksakümmend kaks]
[תשעים ושתיים]‬
[tish'im ushtaim]
76
[seitsekümmend kuus]
[שבעים ושש]‬
[shiv'im w'shesh]
91
[üheksakümmend üks]
[תשעים ואחת]‬
[tish'im w'axat]
58
[viiskümmend kaheksa]
[חמישים ושמונה]‬
[xamishim ushmoneh]