0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

‫35

[سی و پنج]‬

[see-o-panj]

‫35

[سی و پنج]‬

[see-o-panj]

‫35

[سی و پنج]‬

[see-o-panj]

[שלושים וחמש]‬

[shloshim w'xamesh]

‫57

[پنجاه و هفت]‬

[panjâ-ho-haft]

‫57

[پنجاه و هفت]‬

[panjâ-ho-haft]

‫57

[پنجاه و هفت]‬

[panjâ-ho-haft]

[חמישים ושבע]‬

[xamishim w'sheva]

‫54

[پنجاه و چهار]‬

[panjâ-ho-cha-hâr]

‫54

[پنجاه و چهار]‬

[panjâ-ho-cha-hâr]

‫54

[پنجاه و چهار]‬

[panjâ-ho-cha-hâr]

[חמישים וארבע]‬

[xamishim w'arba]

‫6

[شش]‬

[shesh]

‫6

[شش]‬

[shesh]

‫6

[شش]‬

[shesh]

[שש]‬

[shesh]
‫35
[سی و پنج]‬
[see-o-panj]
[שלושים וחמש]‬
[shloshim w'xamesh]
‫57
[پنجاه و هفت]‬
[panjâ-ho-haft]
[חמישים ושבע]‬
[xamishim w'sheva]
‫54
[پنجاه و چهار]‬
[panjâ-ho-cha-hâr]
[חמישים וארבע]‬
[xamishim w'arba]
‫6
[شش]‬
[shesh]
[שש]‬
[shesh]