0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

23

[kaksikymmentäkolme]

23

[kaksikymmentäkolme]

23

[kaksikymmentäkolme]

[עשרים ושלוש]‬

[essrim w'shalosh]

39

[kolmekymmentäyhdeksän]

39

[kolmekymmentäyhdeksän]

39

[kolmekymmentäyhdeksän]

[שלושים ותשע]‬

[shloshim w'tesha]

75

[seitsemänkymmentäviisi]

75

[seitsemänkymmentäviisi]

75

[seitsemänkymmentäviisi]

[שבעים וחמש]‬

[shiv'im w'xamesh]

35

[kolmekymmentäviisi]

35

[kolmekymmentäviisi]

35

[kolmekymmentäviisi]

[שלושים וחמש]‬

[shloshim w'xamesh]
23
[kaksikymmentäkolme]
[עשרים ושלוש]‬
[essrim w'shalosh]
39
[kolmekymmentäyhdeksän]
[שלושים ותשע]‬
[shloshim w'tesha]
75
[seitsemänkymmentäviisi]
[שבעים וחמש]‬
[shiv'im w'xamesh]
35
[kolmekymmentäviisi]
[שלושים וחמש]‬
[shloshim w'xamesh]