0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

59

[viisikymmentäyhdeksän]

59

[viisikymmentäyhdeksän]

59

[viisikymmentäyhdeksän]

[חמישים ותשע]‬

[xamishim w'tesha]

14

[neljätoista]

14

[neljätoista]

14

[neljätoista]

[ארבע עשרה]‬

[arba essreh]

69

[kuusikymmentäyhdeksän]

69

[kuusikymmentäyhdeksän]

69

[kuusikymmentäyhdeksän]

[שישים ותשע]‬

[shishim w'tesha]

25

[kaksikymmentäviisi]

25

[kaksikymmentäviisi]

25

[kaksikymmentäviisi]

[עשרים וחמש]‬

[essrim w'xamesh]
59
[viisikymmentäyhdeksän]
[חמישים ותשע]‬
[xamishim w'tesha]
14
[neljätoista]
[ארבע עשרה]‬
[arba essreh]
69
[kuusikymmentäyhdeksän]
[שישים ותשע]‬
[shishim w'tesha]
25
[kaksikymmentäviisi]
[עשרים וחמש]‬
[essrim w'xamesh]